ÅRSREDOVISNING och
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020
Atrium Ljungberg logotyp
Tre personer som sitter i gräset och kollar upp i himlen.
Bakgrundsbild på en stad

Attraktiva platser och finansiell stabilitet

2020 har varit ett omvälvande år. En pandemi rullade in, något jag aldrig trodde jag skulle få uppleva. Alla företag har påverkats och fastighetsbranschen är inget undantag. Vissa företag har också gynnats och nya affärsmöjligheter har uppstått.

ANNICA ÅNÄS
Verkställande direktör
Knapp för att spela VD-ord
Bild på Vd Annica Ånäs

Dpteur sint ocaat cupidatat non proident

2020 har varit omvälvande. En pandemi rullade in, något jag aldrig trodde jag skulle få uppleva. Alla företag har påverkats, fastighetsbranschen är inget undantag. Vissa företag har också gynnats och nya affärsmöjligheter har uppstått.

ANNICA ÅNÄS
Verkställande direktör
Bild på Vd Annica Ånäs.

Hållbar stadsutveckling med fokus på blandad stad

Belåningsgrad

Stärkt balansräkning och minskad exponering mot handel
39
,
9
%

Driftöverskott

Ökning med 0,5 procent i jämförbart bestånd exkl. coronarabatter under 2020
1
565
mkr

Resultat före värdeförändringar

Ökning med drygt 30 procent sedan 2015
1
124
mkr
Bild på kontorsbyggnad
Bild på två personer som njuter av solen i en trappa

Nya markanvisningar erhölls i Slussen, Hagastaden och i Slakthus­området efter överenskommelsen med Stockholms stad om att återlämna markanvisningen Hamnmästaren i Slussen för uppförandet av Nobelcenter.

Mark­anvisningar på spännande platser

Stäng
Läs mer
Bild på en konserthall

Under det första kvartalet tecknades avtal om försäljning av Farsta Centrum, en affär motsvarande 4 miljarder kronor. Vi frånträdde fastigheterna den 3 juni. I maj förvärvades och tillträddes kontors­fastigheten Eken 14 i Sundbyberg. Eken 14 ligger precis intill den välkända Marabouparken och Chokladfabriken, en kontorsfastighet som vi äger sedan tidigare. I december förvärvades två fastigheter i centrala Uppsala, anrika Ångkvarnen invid Fyrisån samt det gamla Mejeriet.

Fina centrala förvärv

Stäng
Läs mer
Bild på Chokladfabriken, Stockholm

Fyra projekt om totalt nästan 29 000 kvadratmeter färdigställdes under året. Bland de största märks Torghuset i Mobilia i Malmö och vård- och hälsohuset Curanten i Sickla. Torghuset omfattar drygt 13 000 kvadratmeter med hyreslägenheter, butiker, Nordisk Films biograf och Funnys Äventyr, ett kulturhus för barn. Curanten omfattar 11 500 kvadratmeter varav närmare 10 000 kvadratmeter för vårdverksamhet.

Övriga färdigställda projekt är Panncentralen och Nobelbergsgaraget i Sickla.

Kulturhus för barn

Stäng
Läs mer
Bild på Funnys Äventur, Malmö

För sjunde året i rad utsågs vi till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work©. Under hösten tilldelades vi priset för Sveriges bästa årsredovisning och vi var även finalist med vårt projekt Life City i Sweden Green Building Awards för årets Breeam-byggnad.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Stäng
Läs mer
Bild på två personer på Atriums kontor

Spännande byggstarter

Under året startades ombyggnadsprojektet av Katarina­huset i Slussen, en investering om cirka en miljard kronor. Vi byggstartade även det andra bostadsrätts­kvarteret på Nobelberget i Sickla och i december fattades beslut om att påbörja det andra kvarteret i Parkhusen i Gränbystaden, Uppsala, där vi bygger 98 bostadsrättslägenheter.

Stäng
Läs mer
Bild på Slussen, Stockholm

händelser
under 2020

Fyra skäl att äga aktier i Atrium Ljungberg

Läs mer
Stäng

Stabil direkt­­­avkastning

Under de senaste fem åren har direktavkastningen uppgått till i genomsnitt 2,9 procent per år. Sedan börs­introduktionen 1994 har utdelningen i kronor per aktie aldrig sänkts.

Läs mer
Stäng

Möjlighet
till god värdetillväxt

Med en planerad investeringstakt på två miljarder kronor per år och en målsättning om en projektvinst om 20 procent på ny- och tillbygg­nationer, har Atrium Ljungberg – och därmed aktien – möjlighet till god värdetillväxt över tid.

Läs mer
Stäng

Låg FINANSIELL risk

Vi har en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som låg belåningsgrad och hög ränte­täckningsgrad samt en investment grade-rating hos Moody’s med ­betyget Baa2 med stabil utsikt.

Läs mer
Stäng

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärsmodellen där vi kontinuerligt utvecklar våra områden i en hållbar riktning. Vi är en långsiktig aktör som tar ansvar för vår verksamhets­ påverkan på människor och miljö.

Flygbild över en stad

Framtidens hållbara stad

Vi utvecklar hållbara städer och fastigheter där människor ska leva och arbeta i många år framöver. Städer som ska klara urbanisering, klimatförändringar och samhälls­omvandling. Vi tar långsiktigt ansvar när vi bygger, utvecklar och förvaltar.

Läs mer [PDF]

Hållbar

stadsutveckling

SDG #3
SDG #6
SDG #11
SDG #15

Miljö och

resursanvändning

SDG #7
SDG #12
SDG #13

Hållbara

medarbetare

SDG #5
SDG #8

Affärsetik

SDG #6
Bakgrundsbild med en familj på en gräsmatta
Att vi står inför steget att sätta nya mål och strategier inom hållbarhet känns jättespännande.
SAGA JERNBERG
Hållbarhetsansvarig
Läs intervju

Saga ska ta hållbarhetsarbetet

till en ny nivå

I mars tillträde Saga Jernberg rollen som hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

– Jag tycker att Atrium Ljungberg är ett väldigt intressant företag. Dels det befintliga beståndet men framför allt den stora projektportföljen. Här har vi verkligen möjlighet att påverka våra städer på ett positivt sätt. Som person drivs jag av vision och värderingar och här är Atrium Ljungberg väldigt tydliga. Det känns verkligen spännande att få vara med och sätta företagets nya mål och strategier inom hållbarhet.

Frågan om hållbar stadsutveckling har aktualiserats i takt med urbaniseringen och en växande befolkning i storstadsregionerna.

– Klimatfrågan är något som alla behöver arbeta aktivt med, även vi. Byggfasen har stor påverkan på miljön och här kommer både nya lagar och klimatdeklarationer att knuffa oss framåt. Men det finns mycket vi kan göra redan nu. Hållbarhetsarbetet är integrerat i organisationen och under den korta tid jag varit i bolaget har jag märkt att det finns en stor vilja att bidra och göra mer - oavsett om man är leasing manager, drifttekniker eller affärsutvecklare. Nuvarande hållbarhetsmål har varit väldigt konkreta och är nu en självklar del i våra processer. Nu är det dags att ta nästa steg inom hållbarhetsarbetet.

Under hösten inleddes intressentdialogen med en digital heldagskonferens på temat Hållbarhet för alla medarbetare på Atrium Ljungberg.

– Det är viktigt att sätta de nya målen tillsammans med alla våra intressenter, man lär sig väldigt mycket längs vägen. Jag hade nyligen en dialog med en hyresgäst som vill göra sitt nästa kontor till en pilot för ’det hållbara kontoret’. I den processen vill vi vara aktiva, både för att stötta men framförallt för att lära oss mer tillsammans.

Tillbaka
Bild på Saga Jernberg
Bild på Saga Jernberg

Vi lever i en föränderlig värld

Spelplanen för verksamheter ändrar hela tiden skepnad och nya affärsmodeller utvecklas snabbt. Ett föränderligt ekosystem kräver snabba och flexibla aktörer men kanske viktigast av allt, aktörer med helhetsperspektiv som bidrar till långsiktigt värdeskapande.

Hållbarhet

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhet har på kort tid utvecklats till en faktor som är av yttersta strategisk vikt för bolag som vill vara långsiktigt relevanta. Hållbarhetsbegreppet har utvecklats till att innefatta flera aspekter utöver miljö. Frågor som socialt ansvarstagande, affärsetik och bolagsstyrning är idag nyckelkomponenter i begreppet hållbarhet. Bolagen behöver ta ett tydligare helhetsansvar för hela sin affärskedja och bidra på de marknader där de är verksamma. Kunderna efterfrågar hållbara lösningar och leverantörerna vill jobba med långsiktiga och stabila kunder. Bolagets hållbarhets­profil väger allt tyngre när morgondagens medarbetare väljer sin framtida arbetsgivare.

Grön finansiering har de senaste åren vuxit i betydelse och är numera en integrerad del i många bolags hållbarhetsarbete och finansieringsstrategi. Bolag med god kontroll på hållbarhetsfrågan kan få säkrare och ibland också billigare tillgång till kapital i takt med att allt mer kapital söker sig till gröna placeringar.

Tillbaka

KONSUMTIONS-

MÖNSTER

Läs mer

Konsumtionsmönster

Handeln är inne i en strukturomvandling där vi sett stora förändringar i konsumtionsmönster under de senare åren. E-handeln fortsätter att vinna mark och har under 2020 fått en stor draghjälp av covid-19-pandemin. För dagligvaruhandeln, som 2019 endast hade två procent andel e-handel, innebar 2020 en rekyl för den digitala matförsäljningen och hemleverans. Samtidigt har initiativ som ”support your local”, som handlar om att gynna lokala butiker och producenter vuxit sig starkare i samband med pandemin.

Vi noterar en långsiktig och tydlig förändring i människors sätt att konsumera. En förändring som inte enbart är kopplad till pandemin. Detta är kanske särskilt tydligt i de yngre generationerna. I takt med att medvetenheten kring att vår planets resurser är ändliga påverkas både livsstil och konsumtionsmönster. Tydliga exempel är det stora intresset för ekologisk och närodlad mat. Vi ser även ett ökat intresse för cirkulär ekonomi och att genom minskad konsumtion och eget ägande bidra till en bättre och mer hållbar miljö.

Tillbaka

Teknisk

utveckling och

nya affärs-

modeller

Läs mer

Teknisk utveckling och

Nya affärsmodeller

Logiken för värdeskapande förändras i takt med att tekniken utvecklas. Nya produkter, tjänster, beteenden och affärsmodeller uppstår i spåren av denna utveckling. Fysiska varor transformeras till digitala tjänster och i allt snabbare takt skapas nya fenomen som exempelvis delningsekonomin, där varor och tjänster kan säljas, köpas, samägas, bytas eller återbrukas. Delningsekonomi utmanar och skapar nya värden där den nära relationen till kunden blir viktigare än någonsin. För att behålla sin relevans behöver alla företag följa med i denna förändring och löpande uppdatera sin förståelse för var man befinner sig i det nya ekosystemet. Dels i termer av möjligheter till nya erbjudanden och lösningar, dels i termer av risker för att bli utkonkurrerad av nya, effektivare modeller för värdeskapande.

En annan stark trend är kraven på service. Kunder är allt mer välinformerade och kritiska, de vet vad god service är och förväntar sig snabb leverans. Ett dåligt bemötande kan vara förödande för ett företag då recensioner sprider sig blixtsnabbt via sociala medier. Vi ser också att kraven på individanpassad service ökar. Konsumenten vill helt enkelt inte vara en i mängden utan få erbjudanden kopplade till våra preferenser och livsstil. Bekvämlighet är nyckelordet och kan vara avgörande för en konsuments val.

I digitaliseringens fotspår ökar människors krav på flexibilitet. Trenden syns inom många områden men är kanske tydligast på arbetsmarknaden. Digital teknik har förändrat vårt sätt att arbeta, det är ingen nyhet att många människor uppskattar friare arbetstider då det underlättar i vardagslivet. Under 2020 har covid-19-pandemin accelererat förändringen i arbetsmönster då vi tvingats till ökat distansarbete. För att klara en så omfattande förändring på våra arbetsplatser kommer kraven på ledarskap att öka. Framgångsrika ledare kommer att vara de som fokuserar på individens självledarförmåga och att skapa en stark företagskultur, även på distans.

Tillbaka

Mångfald

Läs mer

Mångfald

Jämställdhetsfrågan är inget nytt fenomen men på senare år har ämnet fått en allt större plats på agendan. Trots detta kan vi konstatera att det i Sverige, som är ett av världens mest jämställda samhällen, fortfarande är glest med kvinnor i näringslivets toppskikt.

Jämställdhetsfrågan handlar dock inte bara om jämn könsfördelning, under senare tid märks även ett ökat fokus på mångfald ur ett bredare perspektiv. Flera rapporter vittnar om att näringslivet sakta börjar förstå vikten av att företag speglar sin omvärld. Att det nu krävs en bredare representation och att lyfta perspektiv som, med en allt för homogen medarbetarskara, riskeras att missas helt. Heterogena grupper har ofta en större förmåga att bidra med fler erfarenheter och nya infallsvinklar. Det ger högre innovationskraft internt, och externt resulterar det i nya affärer, förbättrad kundinsikt och möjlighet att locka mer drivna kandidater som vill arbeta i en inkluderande arbetsmiljö. Mångfald ger, som ordet antyder, många fördelar. Även affärsmässiga.

För att öka mångfalden i en bransch krävs strategiska beslut men även att ändra en många gånger djupt rotad föreställning att det ”inte finns andra människor att anlita”. Samma argument och föreställningar känns igen från jämställdhetsdebatten och precis som i den frågan kommer det att krävas att företag och organisationer skaffar sig kunskap och verktyg för att en förändring ska ske.

Jakten på kompetens hårdnar. För att vara fortsatt lönsam och konkurrenskraftig måste företag kunna locka de bästa talangerna, vilket är omöjligt om man håller fast vid förlegade strukturer och normer. Framtidens ledare kräver en attraktiv och inkluderande arbetsplats, och mångfald leder även till ökad lönsamhet.

Kanske är ändå den största katalysatorn för förändring den allmänna opinionen. Representation har blivit allt viktigare och något som samhället, inte minst en yngre, värderingsstyrd generation, efterfrågar och kräver. På samma sätt som att ett genomtänkt och aktivt hållbarhetsarbete de senaste tio åren gått från att vara något endast ett mindre antal bolag arbetat med till att idag ses som en ren hygienfaktor, kommer ett bredare mångfaldsarbete också att utvecklas framåt.

Tillbaka
Platser som kan erbjuda en bredd av varor, tjänster och upplevelser är mer attraktiva.
Charlotta Mellander
Professor i nationalekonomi med fokus på regional ekonomi, Handelshögskolan i Jönköping
Läs intervju

Hur påverkas städernas

attraktivitet av pandemin?

Vad är det som gör städer attraktiva? Finns det risk att urbaniseringen kommer att stanna av på grund av pandemin? Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi med fokus på regional ekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, tror att våra storstäder kommer fortsätta att växa.

– Städer har två fördelar jämfört med mindre platser. Det ena kallar vi inom forskningen för agglomerationseffekter, en slags produktionsfördel. Om du fyller en plats med många olika människor som kan olika saker så får du en mer effektiv arbetsmarknad. Är du mer produktiv kan företagen i sin tur betala högre löner, vilket i sig attraherar fler. Det andra är en konsumtionsfördel,  platser som kan erbjuda en bredd av varor, tjänster och upplevelser är mer attraktiva.

Under det senaste året har täta miljöer med många människor ifrågasatts från vissa håll. Charlotta Mellander tror dock inte att pandemin kommer att bromsa urbaniseringen.

– Det är främst yngre som flyttar och de kommer troligen fortsatt att lockas till städerna. Staden har fortfarande produktionsfördelen att leva på fram till dess att pandemin är över och med all sannolikhet mycket urbana verksamheter startar upp igen.

Tillbaka
Bild på Charlotta Mellander
Bild på Charlotta Mellander

Projektinvesteringar

I Bas Barkarby sammanför vi utbildning med näringsliv och kultur och skapar en helt ny typ av mötesplats. Den första etappen omfattar cirka 24 000 kvadratmeter och står klar sommaren 2022. Järfälla kommun blir största hyresgäst med närmare 11 000 kvadratmeter för bland annat gymnasieskola och bibliotek.

Stäng
Läs mer

Bas Barkarby

– en helt ny typ av mötesplats

Bild som visar Bas Barkaby.

Life city, med sitt spektakulära läge direkt ovanpå E4, blir en ny mötesplats i Hagastaden för verksamheter inriktade mot life science. De första hyresgästerna flyttar in i huset under fjärde kvartalet 2021. Life City har en tydlig hållbarhetsprofil och var finalist i GreenBuilding Awards 2020.

Stäng
Läs mer

Life City

– med tydlig hållbarhetsprofil

Bild som visar Life City, Stockholm.

Med närhet till både Gränbystaden galleria och Gränbyparken bygger vi nu de så kallade Parkhusen, ett bostadskvarter som totalt kommer att omfatta cirka 300 lägenheter. Det första kvarteret beräknas färdigställas under andra kvartalet 2021 och omfattar 44 hyreslägenheter med en kommersiell lokal i bottenvåningen.

Stäng
Läs mer

Parkhusen

– 300 lägenheter med närhet till Gränbyparken

Bild som visar Parkhusen i Gränbystaden, Uppsala.

Vi har tecknat avtal med Nordic Choice Hotels om hela byggnaden som kommer att innehålla 240 hotellrum, konferenslokaler, evenemangsytor, restaurang . Öppningen av hotellet planeras ske under andra kvartalet 2021. Hotell Tapetfabriken är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av Sickla till en attraktiv plats med stadsmässiga kvaliteter. Hotellet kommer att fylla en viktig funktion för de stora företag som finns i området men också bidra med ökad trivsel och trygghet då det ger folkliv på kvällar och nätter, veckans alla dagar. Öppningen av hotellet planeras ske under andra kvartalet 2021.

Stäng
Läs mer

Tapetfabriken

– bidrar med ökad trivsel och trygghet i Sickla

Bild som visar Tapetfabriken, Sickla, Stockholm.

Katarinahuset genomgår just nu en omfattande ombyggnation och renovering. Här skapas moderna kontor med unik utsikt. Utöver kontor finns även planer för hotell och flera restauranger samt utveckling av husets takterrass.

Stäng
Läs mer

Katarinahuset

– ett landmärke i Slussen

Bild som visar Katarinahuset, Slussen, Stockholm.

Beslutade och färdigställda projekt

Vi har beslutade projekt med en återstående investering om ca 2,6 miljarder kronor. Under 2020 investerade vi drygt 2,5 miljarder kronor i egna fastigheter och vi överträffade vårt långsiktiga mål om att investera minst två miljarder kronor per år i egna fastigheter.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Utöver kontor, bostäder, handel och restauranger planeras även för uppförandet av en helt ny gymnasieskola i området. Slakthusområdet ska bli en helt ny mötesplats och en motor för hela söderort.

Stäng
Läs mer

Slakthusområdet

– MÖTESPLATS FÖR MAT, KULTUR OCH UPPLEVELSER

Bild som visar Slakthusområdet, Stockholm.

Under de senaste decennierna har vi utvecklat det gamla industriområdet, som vi förvärvade av Atlas Copco 1997. Idag är Sickla en levande stadsdel med arbetsplatser, restauranger, handel, utbildningoch kultur. Flera byggprojekt är igång och i och med att tunnelbanan förlängs till Sickla finns ännu större möjligheter att utveckla stadsdelen.

Stäng
Läs mer

SICKLA

– NY STADSDEL SEDAN 1898

Bild som visar Sickla, Stockholm.

Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya torg, stråk, byggnader och områdets första park. Vi är en av de största fastighetsägarna vid Slussen och med flera nya markanvisningar bidrar vi aktivt till platsens utveckling och attraktivitet under lång tid framöver.

Stäng
Läs mer

SLUSSEN

– SÖDERMALMS AFFÄRSMÄSSIGA HJÄRTA

I Gränbystaden fortsätter vi utveckla Uppsalas andra stadskärna och skapar en attraktiv stadsdel med ett blandat innehåll av kontor, handel, bostäder, kultur och upplevelser. Här vill vi utveckla ett helt nytt kontorskluster kombinerat med bostäder. Vi utreder också förutsättningarna för att starta ett detaljplaneärende för vidareutveckling och förtätning av nuvarande markparkering, totalt cirka 45 000 kvadratmeter.

Stäng
Läs mer

GRÄNBYSTADEN

– UPPSALAS ANDRA STADSKÄRNA

Bild som visar Gränbystaden, Uppsala.

Möjliga projekt

Utöver beslutade projekt möjliggör vår projektportfölj framtida investeringar motsvarande cirka 36 miljarder kronor, inom den mark vi äger och erhållna markanvisningar.

Våra fastighets­områden

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på starka delmarknader i landets främsta tillväxtregioner; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Här skapar vi levande och trygga stadsmiljöer med en blandning av kontor, bostäder, handel, service och kultur.

10 största kunder, kontrakterad årshyra

– De tio största hyresgästerna utgör 21 procent av kontrakterad årshyra, där flera av de största är kommuner, landsting eller statliga.

Diagram som visar fördelningen av tio största kunderna, kontrakterad årshyra
 • Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 4%
 • Region Stockholm, 3%
 • Atlas Copco AB, 3%
 • H & M Hennes & Mauritz, 2%
 • ICA Sverige AB, 2%
 • Stockholms stad, 2%
 • Nacka Kommun, 2%
 • Domstolsverket, 1%
 • Convendum Stockholm, 1%
 • Tengbomgruppen AB, 1%
 • Övriga, 78%
Diagram som visar diagram för Uppsala. 15% av totalt hyresvärde.
Diagram som visar diagram för Stockholm. 68% av totalt hyresvärde.
Diagram som visar diagram för Göteborg. 7% av totalt hyresvärde.
Diagram som visar diagram för Malmö. 10% av totalt hyresvärde.

Stockholm

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Här pågår och planeras ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt där Atrium Ljungberg är delaktig i flera, bland annat Sickla, Slussen, Hagastaden och Slakthusområdet. Stockholm står för 68 procent av Atrium Ljungbergs kontrakterade årshyra och vi finns även på starka delmarknader såsom Medborgarplatsen, City, Kista, Sundbyberg, och Liljeholmen.

68
%
av totalt hyresvärde
715
000
kvm
Totalt uthyrbar area
1
700
mkr
Hyresvärde
Bild på Stockholm

Göteborg

Lindholmen har utvecklats från ett gammalt varvsområde till Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område och är en viktig knutpunkt för den växande staden.

7
%
av totalt hyresvärde
73
000
kvm
Totalt uthyrbar area
167
mkr
Hyresvärde
Bild på Göteborg

Malmö

Malmö har ett strategiskt läge i Öresundsregionen, är en stark tillväxtort och en stad med historia och själ. Regionen är en av Nordens största arbetsmarknader med hela 3,8 miljoner invånare.

10
%
av totalt hyresvärde
110
000
kvm
Totalt uthyrbar area
259
mkr
Hyresvärde
Bild på Malmö

Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och kommunen har en befolkningstillväxt om drygt 5000 personer per år. Uppsala är en av våra viktigaste delmarknader och står idag för 15 procent av bolagets kontrakterade årshyra. Vi fokuserar vår verksamhet till Uppsala city och Gränbystaden som vi utvecklar till Uppsalas andra stadskärna.

15
%
av totalt hyresvärde
120
000
kvm
Totalt uthyrbar area
365
mkr
Hyresvärde
Bild på Gränbystaden, Uppsala
Vi bryter ny mark och utmanar det gängse sättet att förvalta offentliga miljöer.
Fredrik Reinfeldt
Ordförande för Centrum för AMP
Läs intervju

ny arbetsmetod för

platsutveckling av

offentliga miljöer

Föreningen Centrum för AMP startades av Atrium Ljungberg, Svensk Försäkring, Svensk Handel och tre andra fastighetsbolag under hösten 2019. Centrum för AMP (Affärs- och MedborgarPlats) ska främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige.

– Jag har alltid varit fascinerad av städernas roll i världen. En stor del av världens befolkning kommer att vara stadsbor i framtiden. Resan mot den moderna, hållbara staden är en avgörande fråga för mänskligheten, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP. AMP-modellen är en ny arbetsmetod för platsutveckling som bygger på att lokala aktörer, både offentliga och privata, går samman för att ta ansvar och utveckla offentliga platser.

– Vi bryter ny mark och utmanar det gängse sättet att förvalta offentliga miljöer, som till exempel centrala torg. Vi har avtalat om ett pilotprojekt med Uppsala kommun där Forumtorget, intill Atrium Ljungbergs kvarter, har valts ut. Här har vi mandat att aktivera och utveckla platsen. Vårt mål är att skapa säkra, tryggare miljöer genom att attrahera människor i olika åldrar och kön till samma plats. Vi har ytterligare ett par piloter på gång i andra kommuner.

Planen var att dra igång piloten under våren, men pandemin har fördröjt starten. Fredrik Reinfeldt tror dock att intresset kommer vara stort när livet återgår till det normala.

– Vi kommer snart ha stora diskussioner om hur vi ska återstarta våra offentliga platser. Då kommer vi att stå redo att agera. Det är i de offentliga miljöerna som staden lever och där människor möts, men då måste det vara attraktivt att vara där. Om fler människor vill vara på en plats blir det både tryggare och större möjligheter för näringsidkare att växa. Det leder i slutändan till högre fastighetsvärden.

Tillbaka
Bild på Fredrik Reinfeldt
Bild på Fredrik Reinfeldt